Xestión e Aconsellamento Integral do Barbanza, S.L.

Actividade:

Enxeñería Forestal e do Medio Ambiente

Xestión de Propiedades Forestais - CMVMC 

Topografía, Tasacións, Peritacións e Catastro

Certificación Forestal de Xestión e CDC: PEFC e FSC

Viveiro Forestal 

Traballos Silvícolas: Rozas, Podas e Plantacións

Obra Civil